Logo na stiahnutie

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti na stiahnutie a podmienky jeho používania.

Logo

Logo tvorí štvorec so štylizáciou diaľnice a podľa verzie loga jednoriadkový alebo trojriadkový
nápis Národná diaľničná spoločnosť. Obe verzie loga sú rovnocenné.

Trojriadkové logo

Národná diaľničná spoločnosť - Trojriadkové logo

 

Jednoriadkové logo

Národná diaľničná spoločnosť - Jednoriadkové logo

 

 

Ochranná zóna loga

Logo má svoju ochrannú zónu, v ktorej nesmie byť prekrývané textami ani obrázkami.
Ochranná zóna je pás okolo loga, ktorý je definovaný jednou štvrtinou výšky loga.

Národná diaľničná spoločnosť - Ochranná zóna loga

 

Farebné varianty loga

Schéma definuje rozpoznateľnosť loga a jeho ľahkú identifikovateľnosť.
Šedú farba loga sa používa na farebnom rastri do 30 %, biela farba loga v rastri od 30 %.

 

Národná diaľničná spoločnosť - farebné varianty loga

 

 

Použitie loga je možné iba so súhlasom Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

otazka@ndsas.sk