Doplnenie súťažných podmienok

Doplnenie 2 situačných nákresov prílohy č. 2 Súťažných podmienok v Obchodnej verejnej súťaži o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na nájom častí vybraných diaľničných odpočívadiel za účelom výberu strategického partnera na vybudovanie a prevádzkovanie siete ultra nabíjacích staníc na nabíjanie motorových vozidiel na elektrický pohon elektrickou energiou.