D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

 

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Bratislava III – mestská časť Vajnory, Bratislavský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

5 695 062,33 €

 

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu „D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4“ je vybudovať most na existujúcej diaľnici D1 a umožniť koncesionárovi D4R7 výstavbu diaľnice D4 popod diaľnicu D1. Diaľnica D1 je na úseku medzi Bratislavou a Trnavou, kde sa nachádza aj riešený most, pôvodne 4-pruhová, dočasne skapacitnená pridaním ďalšieho jazdného pruhu v každom smere, na úkor spevnenej krajnice. Cieľom  projektu je  rozšíriť diaľnicu D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava – mimoúrovňová križovatka Triblavina a zabezpečiť dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4, a to prostredníctvom realizácie mosta SO 232-05 v priestore križovatky Ivanka sever v km 1,713. 

 

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác.

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk