Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
18.05.2023 2223004988 Vyúčtovanie zálohy 4500219853 ELPRO, s.r.o., Napájadlá 19, Košice, 040 12, SK 31718604 196.00
15.05.2023 2223004832 Vyúčtovanie zálohy 4500218728 Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK 30810710 27.82
15.05.2023 2223004927 prenájom 4500218722 INVEST 21 - Westend Plazza a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 47928905 400.00
12.05.2023 2223004733 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3 700.00
12.05.2023 3023000399 úhrada pokuty Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 606/10, Bratislava-Ružinov, 821 09, SK 31797903 12 000.00
12.05.2023 3023000400 súdne poplatky 4500220217 Noga Marek, Betliarska 3741/9, Bratislava, 851 07, SK 7704096213 16 596.50
12.05.2023 3023000401 súdne poplatky 4500220215 SOLICITOR SK, s. r. o. Advokátska kancelária, Ďatelinová 5530/10, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 36867683 21 575.10
12.05.2023 5023000416 darčekové karty záloha 4500219919 Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 47658827 2 050.00
12.05.2023 5023000417 ESD stolička BASIC 4500219853 ELPRO, s.r.o., Napájadlá 19, Košice, 040 12, SK 31718604 235.20
11.05.2023 2223004699 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50.05
11.05.2023 2223004701 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 92.45
11.05.2023 2223004703 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 209.38
11.05.2023 2223004704 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 731.35
11.05.2023 2223004705 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1 120.62
11.05.2023 2223004720 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 4 367.72
11.05.2023 2323006209 Nájomná zmluva PO VP/2023/05786 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 9.20
11.05.2023 5023000414 Prenájom výst. plochy 4500219297 CZECH-IN s.r.o., 5. května 1640/65, PRAHA 4, 140 00, CZ 48582387 25 600.00
10.05.2023 2223004621 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 9 584.66
10.05.2023 2223004632 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 201.03
10.05.2023 2223004652 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1 251.11