Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
11.07.2018 2218008020 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 503.19
11.07.2018 2218008025 Satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé 6/2018 4500133523 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
10.07.2018 2218007985 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 276.77
10.07.2018 2218008003 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 85.03
10.07.2018 2218008004 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 58.86
10.07.2018 2218008006 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 174.69
10.07.2018 2218008008 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 32.38
10.07.2018 3018000502 úhrada za pridelenie frekvencií na 3.štvrťrok 2018 4500133529 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
10.07.2018 3018000503 súdny popl. za dedičské rozhodnutia 4500133332 Okresný súd Revúca, SNP 539/1, Revúca, 050 01, SK 10.00
10.07.2018 3018000504 súdny poplatok za dedičské rozhodnutia 4500133331 Okresný súd Revúca, SNP 539/1, Revúca, 050 01, SK 10.00
09.07.2018 2218007880 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 935.32
09.07.2018 2218007881 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 82.69
09.07.2018 2218007882 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre oblasť Východné Slovensko ZM/2015/0536 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK -63.88
06.07.2018 2218007783 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 111.69
06.07.2018 3018000493 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500133357 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
06.07.2018 3018000494 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500133364 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 47.72
06.07.2018 3018000495 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500133362 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
06.07.2018 3018000496 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500133361 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
06.07.2018 3018000497 úhrada za povolenie na prevádzkovanie rádiového zariadenia 4500133360 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
04.07.2018 5018000344 kancelárska technika, čistiace potreby 4500132977 NAY, a.s., Tuhovská 15, Bratislava, 830 06, SK 857.56