Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
20.09.2018 2218011010 skartovač Fellowes 53C 4500137274 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK 85.00
19.09.2018 2318009843 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/11248 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.00
19.09.2018 2318009844 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/11249 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.00
19.09.2018 2318009845 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/11250 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 5.00
18.09.2018 2218010974 vyúčtovanie, Torta - výročie strediska Behárovce 4500135443 Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK 400.00
18.09.2018 3018000633 Správne poplatky- súdne poplatky 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 85.50
18.09.2018 3018000635 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -5.52
18.09.2018 3018000636 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -37.40
17.09.2018 2218010885 Prenájom interiérových čistiacich rohoží 09/2018 4500136926 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 46.80
17.09.2018 2318009956 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2018/08435 Dražby a reality s. r. o., Bezručova 1191/3, Trenčín, 911 01, SK 496.90
17.09.2018 3018000630 miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - odpočívadlo Levoča - 2. splátka 4500136775 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 4 420.00
14.09.2018 2218010796 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 778.30
14.09.2018 2218010805 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 438.59
14.09.2018 2218010806 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 108.87
14.09.2018 2218010838 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 160.66
14.09.2018 2218010839 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 724.66
14.09.2018 2218010844 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 477.49
14.09.2018 2218010847 chladnička 4500136717 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK 200.33
14.09.2018 3018000627 Úhrada súdneho poplatku 39Cb/72/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 16.50
14.09.2018 3018000628 Správne poplatky- súdne poplatky, 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 25.50