Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
18.03.2019 2219003086 čistenie rohoží za 3/2019 4500147796 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 4.00
18.03.2019 2219003087 čistenie rohoží za 3/2019 4500147797 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 48.80
15.03.2019 2219003022 materiál na opravu hadice 4500147520 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 8.19
15.03.2019 2219003044 vyúčtovanie parkovacích kariet,pásmo C 4500144124 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 2 083.33
14.03.2019 2119000167 Vyjadrenie-predĺženie platnosti vyjadrenia k existencii PTZ Orange 4500147650 MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o., Letná 796/9, Piešťany, 921 01, SK 10.83
13.03.2019 3019000165 úhrada súdneho popl. 1S/201/2018 4500147762 Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava, 813 66, SK 35.00
12.03.2019 2219002847 ochranné rukavice 4500147073 LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o., Moravany 253, Moravany, 072 03, SK 63.12
11.03.2019 2219002873 posypová soľ Zvolen, dodávka č. 1900000051 ZM/2019/0018 4500147925 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 72 717.37
11.03.2019 3019000157 návrh na vykonanie exekúcie - trovy konania 4500144420 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 80.50
08.03.2019 2219002721 kurz prvej pomoci 4500146989 Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK 25.00
08.03.2019 2219002746 ovocné občerstvenie 4500146994 Frutia, s. r. o., Nejedlého 67, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 210.62
08.03.2019 2319002720 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/03402 Obec Ovčiarsko, Ovčiarsko 16, Ovčiarsko, 010 04, SK 590.58
07.03.2019 2219002718 nájom koncového zariadenia 03/2019 4500147213 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
07.03.2019 3019000150 úhrada súdneho popl. 25Cb/95/2012 4500144428 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 4 657.00
06.03.2019 2219002537 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 70.02
06.03.2019 2219002542 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 265.42
06.03.2019 2219002543 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 000.86
06.03.2019 2219002544 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 465.41
06.03.2019 2219002596 nájom telocvične 2/2019 4500142965 Gaudeamus - ZKR, Mokrohájska cesta 3, Bratislava, 845 12, SK 80.00
06.03.2019 5019000313 záloha na ubytovanie pre zamestnancov NDS 15. - 16.5.2019, 3 izby 4500147544 PROSIMEX Praha, spol. s r.o., Kurta Konráda 547/12, Praha 9 - Libeň, 190 00, CZ 269.10