Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
15.05.2019 2219005775 vyúčtovanie - ročné predplatné SME.sk k záloh.fa.č.1920100194 4500150854 PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK 30.00
15.05.2019 2219005776 vyúčtovanie - Trend Gigital, 51 vydaní 2019/2020 4500150859 News and Media Holding a.s., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 40.83
15.05.2019 2319005207 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/06093 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 190.52
14.05.2019 2219005596 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 664.98
13.05.2019 2219005459 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 2 135.97
13.05.2019 2219005475 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 320.02
13.05.2019 2219005477 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 74.46
13.05.2019 2219005478 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 433.99
13.05.2019 2319005258 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/06110 Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47, SK 644 655.35
10.05.2019 5019000342 sadzobník pre navrhovanie ponuk.cien projekt.prác a inž.činností 2019 4500151002 UNIKA Bratislava s.r.o., Dankovského 3, Bratislava, 811 03, SK 32.00
09.05.2019 2219005308 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 201.97
07.05.2019 2219005187 konferencia 47th ASECAP Study and Information Days, 29. - 31.5.2019 Costa Navarino, Greece, Ján Kocák 4500149911 MCI Benelux SA, 6-8 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, ΑΘΗΝΑ, 10010, GR 1 364.00
07.05.2019 2219005188 konferencia: 47 th ASECAP Study and Information Days, 29. - 31.5.2019, Costa Navarino, Greece pre Ján Voleník 4500149911 MCI Benelux SA, 6-8 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ, ΑΘΗΝΑ, 10010, GR 1 364.00
07.05.2019 2219005284 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 10.65
07.05.2019 2219005286 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 135.30
07.05.2019 2219005290 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 499.51
07.05.2019 2219005291 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 072.74
07.05.2019 2219005292 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 908.70
07.05.2019 2219005293 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 284.77
07.05.2019 2219005294 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 703.17