Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
15.03.2018 2218002610 Bezpečnostný materiál 4500123628 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 599.06
12.03.2018 2218002438 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 1.16
12.03.2018 3018000123 súdny popl., preddavok na trovy znalec.dokazovania v sporovej veci žalobcu Ing. Belo Klimo 4500126843 Okresný súd Zvolen, J. Kozačeka 19, Zvolen, 960 01, SK 500.00
12.03.2018 3018000124 poplatok za znečisťovanie ovzdušia v r. 2017 4500126878 Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK 8.00
09.03.2018 2218002338 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 973.25
09.03.2018 2218002351 Stravné lístky Košice ZML/1039/2010 4500125039 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 9 864.00
09.03.2018 2218002472 nápojové lístky SSÚR KE ZML/1039/2010 4500125041 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 144.20
08.03.2018 2218002249 Satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé za 3/2018 4500126557 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
08.03.2018 5018000187 Zbierka zákonov SR roč. 2018 - 2.preddavok 4500126996 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina, 010 01, SK 144.00
07.03.2018 2218002212 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 009.15
07.03.2018 2218002215 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 470.02
07.03.2018 2218002218 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 855.24
07.03.2018 2218002220 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 268.19
06.03.2018 2218002187 chladnička a mikrovl.rúra 4500126469 ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, Bratislava, 821 04, SK 165.50
06.03.2018 2218002112 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 52.55
06.03.2018 2218002113 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 108.56
06.03.2018 2218002115 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 52.22
06.03.2018 2218002116 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 298.29
06.03.2018 2218002117 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 49 328.30
06.03.2018 2218002159 realizácia reklamnej kampane v sieti Laser media za obdobie 28.02.2018 - 01.03.2018 4500125970 LASER media, s. r. o., Opavská 24, Bratislava, 831 01, SK 100.00