Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
08.01.2019 3019000016 súdny poplatok 19C/75/2018 4500124067 Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK 25.00
08.01.2019 2218016766 satelit štandard, nájom konc.zariadenia - prvé 12/2018 4500143709 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 9.25
07.01.2019 3019000003 súdny poplatok 39Cb/142/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 223.00
07.01.2019 3019000014 súdny poplatok 33Cb/82/2018 4500124066 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 269.50
07.01.2019 2218016718 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 817.05
07.01.2019 2218016719 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 56.70
07.01.2019 2218016720 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 108.09
07.01.2019 2218016723 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 284.19
04.01.2019 3019000004 nájomné za nebyt.priestory za 1/2019 4500143551 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 2 875.55
04.01.2019 3019000005 nájomné za nebyt.priestory - vedľajšie náklady(voda, plyn, elektrika, stráž.služba...) za 1/2019 4500143550 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 1 541.70
04.01.2019 3019000006 nájomné za nebyt.priestory za 1/2019 4500143547 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 91.55
04.01.2019 3019000007 nájomné za nebyt.priestory - vedľajšie náklady(voda, plyn, elektrika...) za 1/2019 4500143549 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
04.01.2019 3019000008 úhrada za právo používať frekvencie alebo ident.znak za 1 kvartál 1 - 3/2019 4500143612 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 79.62
04.01.2019 2218016687 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 947.40
04.01.2019 2218016690 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 296.76
04.01.2019 2218016691 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 519.78
03.01.2019 3019000001 nájomné kancelárií odb.správy stav.dozoru BB za 1/2019 4500143438 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 182.99
03.01.2019 3019000002 vedľajšie náklady kancelárií odb.stav.dozoru v BB za 1/2019 4500143517 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 138.80
03.01.2019 2218016583 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 247.04
03.01.2019 2218016584 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 512.67