Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
09.09.2019 2219011215 zapojenie na verejný vodovod v obci Skalité parc.č. 6138/5, 6138/38 4500155903 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 149.69
05.09.2019 3019000632 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -12.90
05.09.2019 3019000633 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -9.11
05.09.2019 3019000634 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -38.87
05.09.2019 3019000635 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -8.12
05.09.2019 3019000636 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -46.82
05.09.2019 3019000637 PZP - nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK -1.33
03.09.2019 2219010819 materiál 4500156732 PROFES GROUP s.r.o., Brněnská 1243/51, Hodonín, 695 01, CZ 58.35
03.09.2019 2219010821 penetrácia Primer G 5 kg 4500156630 SIKO KÚPEĽNE a. s., Galvaniho 16B, Bratislava, 821 04, SK 48.31
03.09.2019 2219010841 kontakt pre oceľové dvere 4500156969 Techfors SK s.r.o., Jókaiho 1, Bratislava-Podunajské Biskupice, 821 06, SK 76.00
03.09.2019 2219010849 vyúčtovanie: účastn.popl, Vykonávacie predpisy o kybernet.bezpeč. 9.odb.kolokvium, 16.-17.9.2019, 4 os. 4500156428 QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, Zvolen, 960 01, SK 792.00
03.09.2019 3019000628 návrh na zaplatenie súdneho popl., sp.z. 5Cb/29/2018 4500157019 JUDr.Mária Gbelská - advokátka, Janka Jesenkého 70/2, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 7 284.34
02.09.2019 2219010758 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 143.02
02.09.2019 3019000630 súdny poplatok za kasačnú sťažnosť 6S/49/2018 4500157002 Krajský súd Prešov, Hlavná 22, Prešov, 080 01, SK 70.00
30.08.2019 2219010681 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 828.27
28.08.2019 2219010620 Úroky z omeškania z KZ č. K-HM/004-2019/110 4500154967 Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava, 825 63, SK 984.18
28.08.2019 2219010641 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 808.02
28.08.2019 3019000617 miestny poplatok za rozvoj: Rekonštrukcia a prístavba operátorského strediska na 41530 4500156692 Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava, 917 71, SK 357.00
26.08.2019 2219010590 účasť na odbornej konferencii: Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách, dňa 25.9.19 v Kongres.centru ČNB v Praze 4500156828 Procurement Publishing, s.r.o., Mjr. Kašlíka 2060, Roztoky, 252 63, CZ 8 446.00
23.08.2019 3019000606 Pokuta Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, 755 24, CZ 500.00