Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
02.02.2023 3023000044 úhrada súdneho poplatku 4500215524 Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK 39471 33.00
01.02.2023 2223000669 Stravné lístky ZM/2022/0510 4500214286 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 3 738.30
01.02.2023 2323000554 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/00777 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 818.57
31.01.2023 3023000043 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 KOVA, s.r.o., Badín 3, Badín, 976 32, SK 31616232 33.00
30.01.2023 2223000621 Spojovací, spotr mat 4500215346 Stanislav Janík - SPOJMAT, Rozvodná 13, Bratislava, 831 01, SK 41995457 20.30
30.01.2023 2323000521 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2022/12518 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP 8, Banská Bystrica, 975 66, SK 36038351 5 259.27
30.01.2023 2123000033 Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 7206/OBJ/2023 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 16.67
27.01.2023 2223000552 Lyžina mulč. hlavy - ND 4500215293 STROJNÉ A RUČNÉ OBRÁBANIE KOVOV s., Vajanského 2782/87, Malacky, 901 01, SK 45489831 60.00
27.01.2023 5023000114 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby VP/2023/00656 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 5 895.43
26.01.2023 2223000473 nájom 1.-3./2023 ZM/2015/0129 4500214249 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 62.49
26.01.2023 2223000474 Nájom 1.-3./2023 ZM/2015/0128 4500214250 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 62.49
26.01.2023 3023000035 súdny poplatok 4500215175 Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, Banská Bystrica, 975 59, SK 00165735 240.00
26.01.2023 3023000036 miestny poplatok 4500215130 Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, Liptovský Ján, 032 03, SK 315486 110.00
25.01.2023 2323000410 Nájmová zmluva na pozemok PO 870650091-4-2005 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1 225.32
25.01.2023 2323000411 Nájmová zmluva na pozemok PO 866181027-4/2014 - nájom rok 2023 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 43.82
25.01.2023 2323000412 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2015/02451 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 73.70
25.01.2023 2323000413 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/02453 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 47 093.40
25.01.2023 2323000414 Nájmová zmluva na pozemok PO ŽSR NZ č. 860018017-4-2014.-K.ú. Svrčinovec Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1 576.32
25.01.2023 2323000418 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/02024 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1 063.20
25.01.2023 2323000420 Nájmová zmluva na pozemok PO ŽSR_ 812072002-5-2012_kú Dolné Naštice Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 65.28