Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
03.08.2011 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Žilina, 36391000 5 021.50
03.08.2011 oprava SW a aktualizácia ACP AuCOMP s.r.o., Bratislava, 35919001 19 226.00
03.08.2011 strážna služba AFZ security, a.s., Bratislava, 35802472 9 642.24
03.08.2011 strážna služba AFZ security, a.s., Bratislava, 35802472 3 214.08
03.08.2011 strážna služba AFZ security, a.s.,Bratislava, 35802472 3 586.08
02.08.2011 strážna služba Security-OSH,s.r.o., Tešedíkovo, 36545201 4 240.80
02.08.2011 strvné lístky DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Žilina, 36391000 4 693.00
02.08.2011 vypracovanie DSZ a DÚR Alfa 04 a.s., Bratislava, 35889853 507 353.00
02.08.2011 strážna služba Security- OSH,s.r.o., Tešedíkovo, 36545201 5 341.92
02.08.2011 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Žilina, 36391000 6 878.00
02.08.2011 strážna služba BONUL,s.r.o., Nitra, 36528170 3 774.52
02.08.2011 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Žilina, 36391000 5 340.00
02.08.2011 majetkovoprávne vysporiadanie GEODETIKA, Hradište pod Vrátnom, 11877944 5 750.84
02.08.2011 majetkovoprávne vysporiadanie GEODETIK, Hradište pod Vrátnom, 11877944 18 193.58
02.08.2011 dodatky k majetkovoprávnym vysporiadaniam GEODETIKA, Hradište pod Vrátnom, 11877944 10 086.96
02.08.2011 dodatky k majetkovoprávnym vysporiadaniam GEODETIKA, Hradište pod Vrátnom, 11877944 6 112.32
02.08.2011 dodávka a montáž dopravných reflexných gombíkov ARDOS AZ a.s., Bratislava, 31384081 9 899.00
02.08.2011 stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., Žilina, 36391000 9 500.00
01.08.2011 práce a oprava na mostoch FIDOP s.ro., Žilina, 36394343 4 800.00
01.08.2011 dopravný model stavby DOPRAVOPROJEKT, a.s.,Brtislava, 31322000 9 240.00