Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
28.07.2011 2311007644 MPV Rozh.2011/889/637/To Revaj Karol, Kateřínska 14, Praha, 128 00, CZ 511121000 245.57
27.07.2011 daňovo-poradenské služby Deloitte Tax k.s, Bratislava, 31407986 9 980.00
27.07.2011 servis ISD na diaľnici D1 PPA INŽINIERING, s.r.o., Bratislava, 0031376045 29 629.20
27.07.2011 hlavné prehliadky mostov na úseku diaľnice D1 a D2 Valbek s.r.o., Bratislava, 36612642 17 970.00
27.07.2011 dokumentácia na ponuku Valbek s.r.o., Bratislava, 36612642 22 650.00
27.07.2011 výkon občasného autorského dozoru za rok 2010 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, 31322000 4 746.30
27.07.2011 oprava havarijného stavu vonkajších omietok a domurovanie okenného otvoru na garážach N.L. stav s.r.o., Lozorno, 45374937 5 643.54
27.07.2011 2311007594 MPV KZ30201/5/2011/Svinia/1020/VVB Bialko Andrej, 17. novembra 178, Prešov, 080 01, SK 5711306161 4 857.71
26.07.2011 odmena za majetkovoprávne vysporiadanie Myka spol. s r.o., Žilina, 31586091 4 630.55
26.07.2011 doplnenie IS MOSTY o modul \"Oporné múry\" SYSTÉMY-Ratech, s.r.o., Trnava, 36237361 8 200.00
25.07.2011 oprava havarijného stavu striech ELASTON SLOVAKIA, s.r.o., Žilina, 45971731 15 371.01
25.07.2011 revízia elektrickej inštalácie elektrických spotrebičov Milan Tomko - TOMEL, Prešov, 22909001 3 973.18
25.07.2011 revízia elektrickej inštalácie, el. spotrebičov Milan Tomko - TOMEL, Prešov, 22909001 3 803.44
25.07.2011 vypracovanie aktualizácie dokumentácie pre stavebné povolenie Geoconsult, spol. s r.o., Bratislava, 31422969 54 999.00
25.07.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 4 229.40
25.07.2011 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, 35850370 3 547.70
22.07.2011 stavebné práce KNOSS, s.r.o., Plavecký Mikuláš, 31427162 10 302.00
22.07.2011 oprava motorového vozidla MB SERVIS, s.r.o., Moravany nad Váhom, 44020091 3 359.52
22.07.2011 výkon údržby a technických prehliadok na Sčítačoch dopravy a systémoch MiM BETAMONT s.r.o., Zvolen, 31564518 22 226.37
22.07.2011 stavebné práce Ing. Fratnišek Jendroľ, Klin, 14167361 115 385.96