Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
22.07.2011 2311007322 mpv KZ 30201/078/2010/Spišský Štrvrtok/152/Geodetika Gánovský Jozef, Miletičova 552/7, Bratislava, 821 08, SK 351012714 733.80
22.07.2011 dodávka eletkrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia mesta Bratislava pre osvetlenie diaľnice D1 SIEMENS s.r.o., Bratislava, 31349307 7 391.35
21.07.2011 pohonné hmoty SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 31322832 4 813.77
21.07.2011 odmenaa za majetkovoprávne vysporiadanie I.F.I. Group, a.s., Žilina, 36413470 9 709.22
21.07.2011 uvoľnenie zádržného MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., o.z. podniku, Bratislava, 36287181 434 937.69
21.07.2011 koberec záťažový Ing. Ján Rajčian - UNIKOB, Martin, 10867813 5 405.90
21.07.2011 majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu Geoplán, spol. s r.o., Poprad, 31693598 5 891.80
21.07.2011 vyúčtovanie časti diela R1 JUDr. Zdráhal Petr, Banská Bystrica, 480908160 15 850.10
21.07.2011 stavebné práce na R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II. etapa Združenie \"Žarnovica II\" zastúpené Doprastaav, a.s., Bratislav, 31333320 4 027 615.94
21.07.2011 uvoľnenie zádržného združenie \"ŽARNOVICA II\" zastúpené Doprastav, a.s., Bratislava, 31333320 5 428 246.53
21.07.2011 oprava náterov zábradlí mostných objektov RR Unlimited s.r.o., Bratislava, 35811528 15 470.72
20.07.2011 preddavok za odber plynu Slovenský plynárenskýp priemysel, a.s., Bratislava, 35815256 9 778.34
20.07.2011 geometrický plán na oddelenie pozemku Geopoz, s.r.o., Banská Bystrica, 31628826 26 800.00
20.07.2011 oprava mosta - stavebné práce TSS GRADE a.s., Trnava, 35802723 11 823.11
20.07.2011 poskytovanie služieb Nezávislého znalca Logica Czech Republic s.r.o., Praha, 62412388 190 453.32
20.07.2011 oprava havarijného stavu vyrovnávacieho betónu na moste SARES spol. s r.o., Brno, 46968342 3 090.00
20.07.2011 dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35815256 9 939.17
20.07.2011 vyhotovenie geometrických plánov GEODETIKA - geodetická kancelária Ing. Jozef PIROHA, Hradište pod Vrátnom , 11877944 3 950.08
19.07.2011 prevádzka IS za 06/11 TEMPEST, a.s., Bratislava, 31326650 109 150.00
19.07.2011 zapracovanie zmien v aplikácii Romboid TEMPEST a.s., Bratislava, 31326650 3 840.00