Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
30.01.2012 2111001861 zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek ZM/2011/0261 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 969 721.77
30.01.2012 2111001862 Dočasné SSÚD Malý Šariš ZM/2011/0221 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 72 281.64
30.01.2012 1111130144 stavebné práce na stavbe \"D1 Mýtna brána - Odpočívadlo Čataj\" 4500007130 Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava 31333320 10 011.00
30.01.2012 2312000426 mpv 30201/5/2011/Priekopa/760/Jakz Železničná spoločnosť Cargo Slovaki, Drieňová 24, Bratislava, 820 09, SK 35914921 36.71
30.01.2012 2112000042 ocenenie pozemkov v k. ú. Nižná OBJ/1891/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 90, Trstená, 028 01, SK 910843 147.44
30.01.2012 2112000043 ocenenie pozemkov v k. ú. Tvrdošín OBJ/1877/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 90, Trstená, 028 01, SK 910843 174.00
30.01.2012 2112000044 ocenenie pozemkov v k.ú. Krásna Hôrka OBJ/1884/2012 Ing. Anna Gáliková, Ústie nad Priehradou 90, Trstená, 028 01, SK 910843 160.72
30.01.2012 2112000049 ZoD D1 Turany - Hubová, k.ú. Ratkovo, Šutovo, Kraľovany, MPV ZML/1156/2010 Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK 36427705 2 606.72
30.01.2012 2112000051 MPV OBJ/120/2012 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 464.10
30.01.2012 2112000052 MPV OBJ/120/2012 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 660.69
27.01.2012 20120091 oprava bŕzd 4500010979 Stanislav Hilka - Autoservis, Račianska 142, 831 54 Bratislava 34460934 269.00
27.01.2012 1220009 elektroinštalačný materiál 4500011863 Ivan Zuzina - TECHNIK, Neresnicka cesta 1, 960 01 Zvolen 14447886 31.00
27.01.2012 019/2012 podložky pod stoličky 4500011910 Zoltán Tóth - BOROVI, Mládežnícka č. 594, 925 01 Matúškovo 40215920 58.00
27.01.2012 2012017 uteráky 4500011940 Ing. Podolec Jozef PP SAFETY, 962 02 Vigľaš 535 30444675 364.00
27.01.2012 101923 dodávka náhradných dielov na opravu spotrebičov 4500009891 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 22/3590, 080 01 Prešov 31652816 502.00
27.01.2012 4590187218 pohonné hmoty 4500011832 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832 243.00
27.01.2012 3029002634 nápojové poukážky, stravné lístky 4500001452 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilin 36391000 197.00
27.01.2012 6557404958 poistné 6557404958/0518010270 Respect Slovakia, s.r.o., Valová 4274/38, 921 01 Piešťany 34107061 68 108.00
27.01.2012 40/2012 náhradné diely 4500011788 SEKO Trenčín s.r.o., Hollého 928, 911 05 Trenčín 36314323 342.00
27.01.2012 110035 náhradné diely 4500011752 HARTES SK s.r.o., Zlatovská 27/2189, 911 01 Trenčín 44137907 211.00