Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
08.03.2023 3023000140 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Marián Klanica, Nová Bystrica 614, Nová Bystrica, 023 05, SK 24256 33.00
07.03.2023 2223002146 Satelit - nájom 2/2023 ZML/393/2010 4500214307 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 35701722 10.08
07.03.2023 2223002120 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50.35
07.03.2023 2223002121 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 49 265.58
07.03.2023 2223002128 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1 020.36
07.03.2023 2223002133 prenájom okruhov 03/2023 ZM/2015/0193 4500214251 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160.00
07.03.2023 2223002135 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 259.44
07.03.2023 2223002136 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 392.80
07.03.2023 2223002148 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 43.20
07.03.2023 2223002149 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 250.12
07.03.2023 2223002150 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 398.33
07.03.2023 2223002151 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 45.06
07.03.2023 2223002152 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 286.09
07.03.2023 2223002181 zaslanie stanoviska 4500217354 Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava, 833 15, SK 00156884 60.00
07.03.2023 2223002190 filtračné patróny na vodu 4500217202 MyCoffee, s. r. o., Račianska 66, Bratislava - Nové Mesto, 831 02, SK 45551201 26.65
06.03.2023 2223002108 príležitostné parkovanie 1/2023 ZM/2016/0129 4500216055 INVEST 9 - Westend Gate a.s., Karloveská 34, Bratislava, 841 04, SK 36288411 1 450.00
06.03.2023 2223002100 rozbor odpadovej vody 4500216369 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 129.79
06.03.2023 2223002110 refakturácia elektrickej energie z r. 2022 ZM/2014/0077 4500217157 Mesto Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, Banská Bystrica, 974 01, SK 00313271 3 358.39
06.03.2023 3023000124 miestny poplatok 2023 4500216999 Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča, 054 01, SK 00329321 4 185.00
06.03.2023 2223002085 vyúčtovanie konferencie 4500215880 EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT 57792847 988.00