Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
08.07.2020 3020000458 povolenie na prevádzkovanie rádiového zar. 4500172753 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 11.34
08.07.2020 3020000459 prevádzkovanie rádiového zar. 4500172752 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 14.46
08.07.2020 3020000460 prevádzkovanie rádiového zar. 4500172749 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 36.30
08.07.2020 3020000461 prevádzkovanie rádiového zar. 4500172747 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 489.90
08.07.2020 3020000463 súdny poplatok 25U/3/2019-31 4500172940 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.07.2020 3020000464 súdny poplatok za odvolanie 4500172939 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.07.2020 3020000465 odvolanie 25U/6/2019-35 4500172937 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.07.2020 3020000466 súdny poplatok za odvolanie 4500172944 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.07.2020 3020000467 súdny poplatok za odvolanie 4500172938 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.07.2020 3020000468 pridelenie frekvencií za 3.Q.2020 4500172806 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 94.62
08.07.2020 3020000469 pridelenie frekvencií na 3.Q.2020 4500172804 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 32.10
08.07.2020 3020000470 RTVS koncesionárske poplatky za 3.Q.2020. Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava, 845 45, SK 1 394.13
08.07.2020 3020000471 súdny poplatok za odvolanie 4500172942 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.07.2020 3020000472 súdny poplatok za odvolanie 4500172941 Okresný súd BratislavaIII, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK 5.00
08.07.2020 2220007077 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 50 269.38
08.07.2020 2220007096 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 1 073.12
08.07.2020 2220007098 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 378.27
08.07.2020 2220007099 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 143.02
08.07.2020 2220007100 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 1 025.58
08.07.2020 2220007101 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0503 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 51.97