Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
06.07.2020 3020000451 úrad pre reguláciu elektron.komunikácií a pošt.služieb, štvrťročná platba 2020 4500164109 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 12.00
06.07.2020 3020000452 4500169697 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 332.64
06.07.2020 3020000453 úrad pre retguláciu elektr.komunikácií a pošt.služieb, III.kvartál 2020 4500169699 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 249.48
06.07.2020 3020000454 používanie frekvencie, pridelené volacie znaky 3.Q.20 4500172554 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 79.62
06.07.2020 3020000455 lustrácia súdnych konaní 4500172793 Okresný súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK 12.50
06.07.2020 2220006946 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1384/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 269.11
06.07.2020 2220006947 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/1383/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 860.77
06.07.2020 2220006948 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 1 015.60
06.07.2020 2220006950 Zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku ZM/2011/0241 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 472.78
06.07.2020 2220006953 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 110.49
06.07.2020 2220006980 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 54.40
06.07.2020 2220006981 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 214.63
06.07.2020 2220006982 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 188.21
06.07.2020 2220006983 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 80.93
03.07.2020 2220006885 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odberné miesto: Triblavinská ZM/2013/0310 Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., Panenská 7, Bratislava, 811 03, SK 246.08
02.07.2020 2220006784 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/641/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 350.03
30.06.2020 2320003882 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/05947 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 67.62
30.06.2020 2320003886 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/05951 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 268.66
30.06.2020 2320003892 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2020/05956 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 4 035.07
30.06.2020 2220006662 nájom koncového zar. 07/2020 ZML/393/2010 4500164084 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10