Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
06.03.2023 2223002100 rozbor odpadovej vody 4500216369 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 129.79
06.03.2023 2223002085 vyúčtovanie konferencie 4500215880 EU Generation Dipl.-Ing.Dagmar Zboray, Erlachgasse 12/16, Wien, 1100, AT 57792847 988.00
03.03.2023 2223002055 prenájom admin. priest. 2/23 ZM/2020/0411 4500214484 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 600.00
03.03.2023 2223002069 nájom nebyt.priest. IOBB 3/23 ZM/2022/0041 4500216075 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 3 214.20
03.03.2023 2223002070 vedľajšie náklady 3/23 ZM/2022/0041 4500216075 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 003328 2 443.40
03.03.2023 3023000115 Pokuta od Slovenského metrologického inšpektorátu Slovenský metrologický inšpektorát, Geologická 1, Bratislava, 821 06, SK 30814502 600.00
03.03.2023 2223002022 oprava BT867CX 4500216716 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 832.26
02.03.2023 5023000134 Kurz 4500215902 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o., Radlinského 7917/47, Bratislava, 811 07, SK 35810700 1 296.00
02.03.2023 5023000135 parkovacie karty - záloha 4500216887 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 36407470 2 500.00
02.03.2023 5023000136 záloha na zaškolenie 4500216712 MANDÍK GROUP, s.r.o., Zelená 21, Nové Zámky, 940 01, SK 36522503 480.00
02.03.2023 2223001891 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50.00
02.03.2023 2223001939 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1 450.00
02.03.2023 3023000106 právo používať frekvencie 4500216802 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 55.72
02.03.2023 3023000107 právo používať frekvencie 4500216800 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 69.48
02.03.2023 3023000108 právo používať frekvencie 4500216801 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 30.96
02.03.2023 5023000137 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 53 000.00
02.03.2023 5023000149 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 104 000.00
02.03.2023 5023000161 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 128 000.00
02.03.2023 5023000173 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 116 000.00
02.03.2023 5023000353 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 16 500.00