Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
15.11.2022 3022000733 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Jana Víznerová, F.P.Drobiševa 19, Pezinok, 902 01, SK 198722022 33.00
15.11.2022 3022000734 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 13.09
15.11.2022 3022000735 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Pavol Revay, Rudina 262, Rudina, 023 31, SK 208292019 33.00
15.11.2022 3022000736 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 13.09
15.11.2022 3022000737 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 12.66
15.11.2022 3022000739 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 12.66
15.11.2022 3022000740 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 8.57
15.11.2022 2322010367 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2022/11304 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 1 815.89
14.11.2022 3022000724 správny poplatok 4500211520 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 470.00
14.11.2022 3022000726 povolenie 4500211750 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 36.30
14.11.2022 3022000727 povolenie 4500211748 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 47.72
14.11.2022 3022000729 prevádzkovanie 4500211752 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 489.90
14.11.2022 3022000730 povolenie 4500211751 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 15.84
14.11.2022 3022000731 ročný poplatok 2022 4500211647 Obecný úrad Skalité, Skalité 598, Skalité, 023 14, SK 00314285 10.00
14.11.2022 2222012212 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 48 982.04
14.11.2022 2222012222 jadro turbodúchadla 4500210830 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 -95.74
11.11.2022 3022000720 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 14.71
11.11.2022 3022000725 Servisný poplatok 4500211575 Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK 143760 82.80
11.11.2022 3022000718 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 2.17
11.11.2022 3022000719 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 12.66