Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa suma v € bez DPH
30.06.2020 2220006662 nájom koncového zar. 07/2020 ZML/393/2010 4500164084 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK 11.10
29.06.2020 2220006577 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 273.06
29.06.2020 2220006579 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/369/2010 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 66.08
29.06.2020 2220006608 školenie 4500165511 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 260.00
29.06.2020 3020000441 nájomné za nebytové priestory 07/2020 4500172141 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 96.63
29.06.2020 3020000442 nájom za nebytové priestory 07/2020 4500172139 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK 50.00
29.06.2020 2220006590 prenájom rohoží za 18.05.-14.06.20 ZML/441/2010 4500168782 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 65.04
25.06.2020 3020000439 úhrada za právo používať frekvencie podľa §33ods.1 a 2 zákona o elektr.komunikáciách 4500172103 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 40.68
25.06.2020 3020000440 úhrada za právo používať frekvencie podľa §33ods.1 a 2 zákona o elektr.komunikáciách 4500172104 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 118.50
25.06.2020 3020000431 trovy konania 17C/132/2009-594 4500172253 AK Melničák a Semančíková, s.r.o. advokátska kancelária, Miletičova 1, Bratislava, 821 08, SK 5 597.80
25.06.2020 3020000438 prevádzkovanie rádio.zar. 3.Q.20 4500172190 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 60.78
25.06.2020 2220006506 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 646.41
25.06.2020 2220006507 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 650.13
25.06.2020 2220006520 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500171991 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.80
25.06.2020 2220006521 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500172074 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 1.60
25.06.2020 2220006522 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500172072 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 0.80
25.06.2020 2220006523 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500171990 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 7.20
25.06.2020 2220006524 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500172069 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 8.80
24.06.2020 5020000288 záloha účastnícky poplatok 4500171626 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 360.00
24.06.2020 5020000289 Cestná konferencia 2020 4500171626 ANKOV group, s. r. o., Poľná 2565/4A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 900.00