Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
02.03.2023 5023000134 Kurz 4500215902 Ústav vzdelávania a služieb s.r.o., Radlinského 7917/47, Bratislava, 811 07, SK 35810700 1 296.00
02.03.2023 5023000135 parkovacie karty - záloha 4500216887 Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r .o., Košická 2, Žilina, 010 65, SK 36407470 2 500.00
02.03.2023 2223001891 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 50.00
02.03.2023 3023000106 právo používať frekvencie 4500216802 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 55.72
02.03.2023 5023000137 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 53 000.00
02.03.2023 5023000149 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 104 000.00
02.03.2023 5023000197 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6 000.00
02.03.2023 5023000209 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 5 000.00
02.03.2023 5023000221 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 6 000.00
02.03.2023 5023000245 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 300.00
02.03.2023 5023000257 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1 300.00
02.03.2023 5023000269 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 3 000.00
02.03.2023 5023000281 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 16 000.00
02.03.2023 5023000329 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 12 000.00
01.03.2023 2223001864 karta Doxx, elektron. stravný lístok ZM/2022/0511 4500214965 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 152.80
01.03.2023 3023000102 Pokuta za podanie DDP DPH za november 2022 Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 389.60
01.03.2023 2223001850 oprava defektu BA974PI 4500216808 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 7.25
01.03.2023 2223001857 nastavenie analyzátora dychu 4500215473 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 219.00
01.03.2023 2223001924 kanálový vysielač 4500216856 Miroslav Havel - LEVAH, Záhradkárska 433/6, Lozorno, 900 55, SK 41100387 174.00
28.02.2023 2323003040 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/03994 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 10.86