Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
11.11.2022 3022000720 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 14.71
11.11.2022 3022000721 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ZM/2020/0015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 13.09
10.11.2022 2122000732 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0232 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 3 432 432.55
10.11.2022 2222012102 premeranie úsekov prípojky 4500209415 Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36599361 400.00
10.11.2022 3022000715 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Božena Kozak, Dolna 44, Zubrzyca, 34-484, PL 116432022 33.00
10.11.2022 3022000716 Poistná zmluva - Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2019/0183 Aleš Balog, Pod dvorom 17/492, Drienov, 082 04, SK 181492022 33.00
09.11.2022 5022000403 preverenie spôsobilosti 4500211338 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 360.00
09.11.2022 2222011994 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 389.08
09.11.2022 2222012009 analýza odpadových vôd 4500210115 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 401.20
09.11.2022 2222012015 analýza odpadových vôd 4500210115 EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31652859 108.30
09.11.2022 2222012040 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 405.09
09.11.2022 2222012041 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 115.30
09.11.2022 2222012000 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 1 184.27
09.11.2022 2222012037 prenájom okruhov 11/22 ZM/2015/0193 4500198633 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160.00
08.11.2022 2222011965 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 69.78
08.11.2022 2222011969 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 50.00
08.11.2022 2222011974 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 2 138.96
08.11.2022 2322010328 Návrhy na vyvlastnenia VP/2022/11252 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 29 876.80
08.11.2022 2222011973 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 300.01
08.11.2022 2222011975 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 106.51