Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Vyhľadávanie podľa ťahu

dátum doručenia faktúry identifikačný údaj faktúry popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy identifikácia objednávky názov dodávateľa IČO dodávateľa suma v € bez DPH
28.02.2023 2323003045 Nájmová zmluva na pozemok PO Zmluva o nájme 30700/NZ/227/2012/Nižná/1689/SVS inžiniering - Obec Nižná Obec Nižná okr.Tvrdošín, Nová doba 506, NIžná, 027 43, SK 00314684 8.96
28.02.2023 3023000093 Poplatok za znečisť. ovzdušia 22 4500216770 Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, Zvolen, 960 01, SK 00320439 60.00
28.02.2023 2323002933 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/02852 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0.10
28.02.2023 2323002936 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/02853 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0.03
28.02.2023 2323002939 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/02855 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 5.73
28.02.2023 2323002941 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/02856 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 5.47
28.02.2023 2323003026 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/03997 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 8 649.08
28.02.2023 2323003030 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/09021 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 12 304.46
28.02.2023 2323003035 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/01504 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1 541.42
28.02.2023 2323003040 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2021/03994 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 10.86
28.02.2023 2323003041 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2022/01589 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 88.14
28.02.2023 2223001798 Nápojové poukážky MA ZML/1039/2010 4500215565 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 136.20
28.02.2023 2223001829 oprava defektu BA791PL 4500216793 qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK 47112301 5.21
28.02.2023 2223001809 analýza odpadových vôd 4500215384 Eurofins Environment Testing Slovakia s. r. o., Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice, 039 01, SK 53248376 91.00
27.02.2023 2323002867 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/02745 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1.45
27.02.2023 2323002870 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/02748 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0.36
27.02.2023 2323002878 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/02758 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 0.46
27.02.2023 2323003161 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03001 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 00603155 2 519.69
27.02.2023 2323003165 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03005 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 00603155 286.48
27.02.2023 2323003169 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/03009 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 00603155 85 767.83