Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
25.06.2019 4500153565 Pákové nožnice PS300 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14 03601 Martin RNDr. Martin Palúch, vedúci strediska SSÚD 6 Martin 440.00
24.06.2019 4500153551 Oprava trubkového zábradlia na SSÚD 2 Independent, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 3 928.00
24.06.2019 4500153555 Oprava spodnej stavby betónového žľabu a oceľového vpustu na D2 PERPETUITY, s.r.o., Rozálska 8, 841 03 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 15 751.00
24.06.2019 4500153542 tyč, naberačka na odber vody z ORL Železiarstvo HAMMER, s. r. o., Kalinov 1493, 023 02 Krásno nad Kysucou Ing. Škola Vladimír, vedúci strediska SSÚR Čadca 139.30
24.06.2019 4500153532 drobný spotrebný materiál Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava Ružinov Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 28.25
24.06.2019 4500153534 náhradné diely - BA 749 RV, drobný spotrebný materiál Elit Slovakia, s.r.o., Kolmá 4, 851 01 Bratislava Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 37.70
24.06.2019 4500153574 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA 824 XS - oprava elektroinštalácie a regulačného ventila Motor - CAr Poprad spol. s.r.o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 162.00
24.06.2019 4500153525 oprava a údržba nákl. vozidiel - BA 328 NM - otryskanie sypacej nadstavby, náter penetrákom+ základom ZASTROVA, a.s., SNP 86, 061 01 Spišská Stará Ves Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 2 640.00
24.06.2019 4500153521 nádrž hydrauliky TATRA 4 + okrúhly kompl KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín Ing.Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 2 415.00
24.06.2019 4500153500 Oprava a odstránenie nedostatkov z STK - opätovné prevedenie STK vozidla snehovej frézy ZIL D 470 BA503ME DOZAMO, s.r.o., 919 03 Horné Orešany 835 Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3, Trnava 520.00
24.06.2019 4500153578 elektroinštalačný materiál ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, 917 02 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3, Trnava 72.56
24.06.2019 4500153499 Oprava a montáž tieniacej clony - parkovisko Senec, SSÚD 3 Trnava KAPAMI s.r.o., Štvrť SNP 998/24, 924 01 Galanta Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 4 111.00
24.06.2019 4500153498 Oprava 2 ks únikových bránok do bezpečnostného oplotenia diaľnice D1, SSÚD 3 Trnava AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, 949 01 Nitra Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 4 102.70
24.06.2019 4500153494 Poklop oceľový s rámom 600x600 mm RR Unlimited s.r.o., Vajanského níábrežie 5, 811 02 Bratislava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 775.00
24.06.2019 4500153493 Oprava vjazdov do garáží pred sekčnými bránami-mechanická príprava podkladu, zabudovanie nerezových uholníkov do epoxidového lepidla, rýchlotuhnúca zálievka, SSÚD 3 Trnava RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 1 190.00
24.06.2019 4500153492 Čistenie kanalizácie, krtkovanie a opravu WC na odpočívke Piešťany smer ZA - BA SEHOS PLUS s.r.o., Korytnická 5163/2, 821 06 Bratislava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 388.00
24.06.2019 4500153497 služba Nelux, s.r.o., Bratislava, Vrábeľská 6 Ing. Juraj Tomčík, vedúci SSÚD 8 LM 191.67
24.06.2019 4500153580 oprava a údržba nákl. vozidiel - BL 280 US - pravidelná servisná prehliadka Procar, a.s., Demänovská 800, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 81.60
24.06.2019 4500153569 Oprava ramena Unimogu na BA732MI Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, 058 01 Poprad PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 964.00
24.06.2019 4500153575 Materiál pre opravy zariadení ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, 949 05 Nitra PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce 354.82