Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
05.12.2019 4500163016 Časová údržba motorového vozidla MB 3341 AK Motor-Car Banská Bystrica, s.r.o., Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica 5 Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 355.68
05.12.2019 4500163031 oprava a údržba strojov a zariadení - oprava sušiča kompresora Tecom AS8 Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, 956 33 Chynorany Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 379.00
05.12.2019 4500162197 reinštalácia SW UniPos Bena - servis, s.r.o, 044 57, Haniska 361 Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 200.00
05.12.2019 4500163028 Výmena nefunkčných hlásičov na základe štvrťročnej kontroly. FIRESS, spol s r.o., Oškerda 154, 023 32 Kysucké Nové Mesto Ing. Zuzana Svečulová, vedúca Strediska správy a údržby diaľnic Trenčín 232.00
05.12.2019 4500163030 Zmes Rephalt. DOPRA-VIA,a.s., Drieňová 27, Bratislava 826 56 Ing. Zuzana Svečulová, vedúca Strediska správy a údržby diaľnic Trenčín 1 951.29
05.12.2019 OBJ/117546/2019 Zvýšenie kapacity v mieste bodových závad na D2 technická štúdia SHP SK s.r.o., Mlynské Luhy 17394/64, Bratislava 821 05 Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 67 088.00
05.12.2019 4500163040 oprava a údržba strojov a zariadení - prav. serv. prehliadka - elektrocentrála Endres 3 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 95.25
05.12.2019 4500163041 oprava a údržba strojov a zariadení - prav. serv. prehliadka - - KR 24 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 109.09
05.12.2019 4500163042 oprava a údržba strojov a zariadení - prav. serv. prehliadka - KR 25 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 171.51
05.12.2019 4500163043 oprava a údržba strojov a zariadení - prav. serv. prehliadka - KR 26 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 118.26
05.12.2019 4500163044 oprava a údržba strojov a zariadení - prav. serv. prehliadka - KR 27 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 118.26
05.12.2019 4500163045 oprava a údržba strojov a zariadení - prav. serv. prehliadka - KR 28 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 109.09
05.12.2019 4500163046 oprava a údržba strojov a zariadení - prav. serv. prehliadka - KR 29 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 20/886, 060 01 Kežmarok Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 141.59
05.12.2019 4500163052 Náhradné diely MAJÁK SK, s.r.o., Sielnická 775/6, 962 37 Kováčová Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 212.40
04.12.2019 OBJ/104885/2019 R1 žarnovica-Šáš. Podhradie, I etapa -obj situácii SO 122 a SO 123 na podklade katastrálnej mapy ku kolaudácii LUSH spol s.r.o., Kuzmányho nábrežie 14, 960 01 Zvolen Ing. Jiří Hájek - Investičný riaditeľ 1 225.00
04.12.2019 4500162979 Oprava vstupu do skladu dopravných značiek na stredisku FIGL-stavebná spoločnosť, v.o.s., Sládkovičova 92, 974 05 Banská Bystrica Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 4 471.85
04.12.2019 4500162956 Servis a výmena EGR ventilu na motorovom vozidle VW Crafter Robert Makovíny RM AUTO, J. Gagarina 2443/127, 960 01 Zvolen 1 Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 623.36
04.12.2019 4500162955 Oprava elektroinštalácie na motorovom vozidle Fiat DUCATO AUTOKODUS, s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 299.87
04.12.2019 4500162991 rozbory odpadových vôd LL, s.r.o. Liptovské Laboratória, Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 372.00
04.12.2019 4500162987 likvidácia odpadu č.o. 20 03 07 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad Ing. Mirossayová Janka, vedúca odd. správy, prevádzky a údržby 57.00