Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb.

Vyhľadávanie

dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky popis objednaného plnenia identifikácia zmluvy názov dodávateľa objednávku podpísal suma v € bez DPH
15.10.2019 4500159719 Letná pneumatika Mikona, s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 204.00
15.10.2019 4500159725 utierky TORK do WC - sada Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, 917 08 Trnava Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 435.60
15.10.2019 4500159792 Odborné prehliadky a revízie strojov tunel Sitina SIGNUM, s.r.o. Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 552.40
15.10.2019 4500159797 kontrola požiarnych klapiek tunela Sitina ELTODO SK, a.s., Mokraň Záhon 4, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 876.00
15.10.2019 4500159801 Elektroinštalačný materiál I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, 831 06 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 1 684.06
15.10.2019 4500159764 Výmena BSI jednotky na motorovom vozidle Fiat DOBLO AUTOKODUS, s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 384.90
15.10.2019 4500159718 Olej 5W-40 AUTOKODUS, s.r.o., Štúrova 53, 927 01 Šaľa Ing. Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen 220.00
14.10.2019 4500159624 ND BL675ES GRIF, s.r.o., Panonská cesta 21, 851 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 121.78
14.10.2019 4500159676 Servisná prehliadka BA902XO amstek, s.r.o., Galvaniho 12, 821 04 Bratislava PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 300.00
14.10.2019 4500155677 Spray stlačený vzduch AGEM COMPUTERS, spol. s r.o., Panónska cesta 42, 851 01 Bratislava-Petržalka PhDr. Richard Heligman vedúci strediska SSÚD 2 21.24
14.10.2019 4500159659 Školenie vodičov VDDOS, Mgr.Peter Brťka, vedúci kancelárie GR 119.00
14.10.2019 4500159615 Oprava VW Crafter Autocompany s.r.o., Pažiť Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa 1 788.99
14.10.2019 4500159636 el.materiál Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 588.90
14.10.2019 4500159661 glykosol Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava Ing. Alena Klačanová, vedúca SSÚD1 170.00
14.10.2019 4500159703 Meranie hlukovej emisie na diaľnici D1 v úseku Poprad - východ - Beharovce pri zvýšenej rýchlosti na 140 km/hod. a meranie rýchlosti na diaľnici D1 v úseku Poprad - východ - Beharovce pri rýchlosti 130 km/hod. A & Z ACOUSTICS s.r.o., Víťazná 12, 831 06 Bratislava Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ 9 890.00
14.10.2019 4500159619 anténa pre ZSP 1.1 LED - panel tyčka, zdroj nabíjací k SŠ25xDO 12/24V HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, 926 01 Sereď Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 129.72
14.10.2019 4500159667 oprava bŕzd vzduchového systému, vzduchového pruženia a ostatných nedostatkov zistených pri STK na vozidle TATRA T-815 SK-8H EURO - BA498ME Štefan Badinský OPRAVA AUTOMOBILOV, Kollárova 18, 900 21 Svätý Jur Ing. Dušan Horváth, vedúci strediska SSÚD 3 Trnava 3 789.70
14.10.2019 4500159679 likvidácia odpadu z ČOV - areál Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad Ing. Koval Jozef, vedúci SSÚD Mengusovce 78.00
14.10.2019 OBJ/98366/2019 Objednávka znaleckého posudku Ing. Milan Vinklér, Vl. Clementisa 4, 080 01 Prešov Ing. Ladislav Bačenko - vedúci Investičného odboru Prešov 2 000.00
14.10.2019 4500159698 Meranie hluku a vibracií Eurofins Bel/Novamann, s.r.o., Mgr.Peter Brťka, vedúci Kancelárie GR 1 260.00