Nový mýtny systém a EETS

Budujeme nový typ európskeho mýtneho systému. Dopravcovia budú môcť po novom zvážiť, čo je pre nich výhodnejšie. K mýtnemu systému pridávame európsky systém - nazývaný skrátene EETS. Najväčšou výhodou pre dopravcov bude používanie jednej palubnej jednotky vo viacerých krajinách EÚ, pričom si ušetria čas strávený na hraniciach pri registrácii.

nový mýtny systém

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pripravuje projekt spoplatnenia cestnej infraštruktúry na roky 2023 až 2032.

 

Na konci roku 2022 sa skončí súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, v roku 2023 sa skončí predlžená doba poskytovania služieb výberu úhrad elektronickej diaľničnej známky.

 

Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry ako podstatnej zložky príjmov NDS na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest.

EETS 

European Electronic Toll Service (EETS) alebo po slovensky Európska služba elektronického výberu mýta výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém. Služba EETS umožní úhradu mýta vo viacerých mýtnych doménach Európskej únie prostredníctvom jednej zmluvy s jedným EETS poskytovateľom a jednou palubnou jednotkou.

BENEFITY

• JEDNA ZMLUVA •

 

• JEDNA PALUBNÁ JEDNOTKA •

 

• JEDNA PLATBA •

 

• UŠETRENÝ ČAS NA HRANICIACH •

ZÁKLADNÉ PODMIENKY FUNGOVANIA SLUŽBY EETS

Pre fungovanie služby EETS je nevyhnutná implementovaná funkcionalita EETS v národnom mýtnom systéme a zároveň uzavretie zmluvy o poskytovaní služby EETS s poskytovateľom EETS, ktorý požiadal o akreditáciu v národnej mýtnej doméne.

POSKYTOVATELIA

V zozname sú uvedení EETS poskytovatelia, ktorí majú s NDS uzavretú zmluvu o poskytovaní EETS.

INFORMÁCIE O OBLASTI EETS V SR

Zákon 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/520 zo dňa 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii.

 

Vykonávajúce nariadenie Komisie EÚ 2020/204 zo dňa 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES.

 

Delegované nariadenie Komisie EÚ 2020/203 zo dňa 28. novembra 2019 o klasifikácii vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány.

PREHĽAD O OBLASTI EETS

KONTAKT

eets@ndsas.sk

 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY