Nový mýtny systém a EETS

Budujeme nový typ európskeho mýtneho systému. Dopravcovia budú môcť po novom zvážiť, čo je pre nich výhodnejšie. K mýtnemu systému pridávame európsky systém - nazývaný skrátene EETS. Najväčšou výhodou pre dopravcov bude používanie jednej palubnej jednotky vo viacerých krajinách EÚ, pričom si ušetria čas strávený na hraniciach pri registrácii.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. pripravuje projekt spoplatnenia cestnej infraštruktúry na roky 2023 až 2032.

 

Na konci roku 2022 sa skončila súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, v roku 2023 sa skončí predlžená doba poskytovania služieb výberu úhrad elektronickej diaľničnej známky.

 

Cieľom projektu je zabezpečiť kontinuitu spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry ako podstatnej zložky príjmov NDS na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest.

EETS 

European Electronic Toll Service (EETS) alebo po slovensky Európska služba elektronického výberu mýta výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém. Služba EETS umožní úhradu mýta vo viacerých mýtnych doménach Európskej únie prostredníctvom jednej zmluvy s jedným EETS poskytovateľom a jednou palubnou jednotkou.

BENEFITY

• JEDNA ZMLUVA •

 

• JEDNA PALUBNÁ JEDNOTKA •

 

• JEDNA PLATBA •

 

• UŠETRENÝ ČAS NA HRANICIACH •KategórieOtázky a odpovede

Národná diaľničná spoločnosť je v procese priebehu verejných súťaží na nových dodávateľov mýtneho systému. Okrem Národného poskytovateľa výberu mýta môže mýto vyberať aj Poskytovateľ EETS, s ktorým bude mať dopravca uzatvorenú zmluvu.

Spustenie prevádzky nového mýtneho systému závisí od časového priebehu verejných súťaží, ktoré aktuálne prebiehajú. Ide o súťaže na Elektronický mýtny systém a Mýtne služby. Akonáhle budú vyhlásení víťazi, v zmysle plánovaného harmonogramu sa spustí proces vybudovania nového mýtneho systému.

Prebieha proces dvoch verejných súťaží, Elektronický mýtny systém a Mýtne služby. Prvá súťaž na Elektronický mýtny systém prebieha a je vo fáze vyhodnocovania, druhá súťaž na Mýtne služby je v štádiu prípravy.

Služba EETS - European Electronic Toll Service - Európska služba elektronického výberu mýta predstavuje rozšírenie existujúcich národných mýtnych systémov o možnosť platby mýta jednou palubnou jednotkou a jednou zmluvou s jedným poskytovateľom EETS vo viacerých krajinách EÚ. Ide o medzinárodnú službu, ktorá umožní dopravcom jednoduchšie sa pohybovať naprieč konkrétnymi krajinami EÚ.

Jedna zmluva, jedna platba, jedna palubná jednotka v celej Európskej únii. Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém.

EETS prinesie dopravcom možnosť pohybovať sa iba s jednou OBE po viacerých krajinách EÚ bez povinnosti mať viacero registrácií a viacero OBU. Medzinárodná služba tak napomôže plynulým prechodom cez hranice, kde sa eliminujú zdržania pri registrácií. Ďalšou výhodou bude zjednodušenie platby mýta, keďže platba bude možná na jednu zmluvu naraz vo viacerých krajinách, v ktorých poskytovateľ EETS pôsobí. Taktiež bude možná platba mýta a PHM na jednu zmluvu/palivovú kartu. Tým, že sa vymenia viaceré národné OBU do jednej OBE, bude mať vodič napokon menej rušivých elementov za volantom.EETS prinesie dopravcom možnosť pohybovať sa iba s jednou OBE po viacerých krajinách EÚ bez povinnosti mať viacero registrácií a viacero OBU. Medzinárodná služba tak napomôže plynulým prechodom cez hranice, kde sa eliminujú zdržania pri registrácií. Ďalšou výhodou bude zjednodušenie platby mýta, keďže platba bude možná na jednu zmluvu naraz vo viacerých krajinách, v ktorých poskytovateľ EETS pôsobí. Taktiež bude možná platba mýta a PHM na jednu zmluvu/palivovú kartu. Tým, že sa vymenia viaceré národné OBU do jednej OBE, bude mať vodič napokon menej rušivých elementov za volantom.

Uvedené závisí od konkrétneho Poskytovateľa EETS a od jeho rozsahu pôsobnosti. Každý Poskytovateľ EETS má zoznam krajín, v ktorých prevádzkuje EETS, z čoho vyplýva že každá krajina má viacerých Poskytovateľov EETS. Služba EETS je však ponúkaná len pre krajiny v rámci EÚ.

OBU (On-Board Unit) je  termín pre klasickú národnú palubnú jednotku, OBE (On-Board Equipment) znamená EETS palubnú jednotku pre viaceré krajiny.

Technická implementácia funkcionality EETS bola ukončená koncom roka 2022. Akreditačné procesy prvých Poskytovateľov EETS by mali byť ukončené v polovici roku 2023.

Akreditácia s prvými EETS poskytovateľmi by mala byť ukončená v polovici roku 2023, predpokladáme že v danom čase bude spustená registrácia.

Áno, ak budem chcieť využiť službu EETS, OBU bude potrebné vymeniť za OBE. Predpokladá sa, že každý Poskytovateľ EETS bude mať vlastnú OBE.

Nie, nie je to nevyhnutné. Povinná je platba mýta, či to bude prostredníctvom Národného poskytovateľa alebo Poskytovateľa EETS je na rozhodnutí dopravcu. Registrovanie do EETS závisí od preferencií dopravcu, ak chce dopravca ostať v národnom systéme, nemusí nič meniť.

Každý poskytovateľ EETS by mal mať svoju sieť predajných a kontaktných miest, kde by mala byť možnosť registrácie.

Záujemcov o poskytovanie služby EETS v SR nájdete tu.

Parametre mýtneho systému (sadzby mýta, rozsah spoplatnenia) zostávajú rovnaké aj pri Národnom poskytovateľovi aj pri Poskytovateľovi EETS.

EETS je Európsky mýtny systém, ktorý predstavuje určitú nadstavbu nad národnými mýtnymi systémami a ponúka vybrané služby platby mýta v rámci viacerých krajín EÚ. Mýtny systém ktorý sa súťaží, má podobu Národného mýtneho systému, čo znamená, že bude zastrešovať výber mýta v Slovenskej republike, podporu EETS ako aj ostatné služby pre výber mýta mimo rozsah pôsobnosti EETS.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY FUNGOVANIA SLUŽBY EETS

Pre fungovanie služby EETS je nevyhnutná implementovaná funkcionalita EETS v národnom mýtnom systéme a zároveň uzavretie zmluvy o poskytovaní služby EETS s poskytovateľom EETS, ktorý požiadal o akreditáciu v národnej mýtnej doméne.

POSKYTOVATELIA

V zozname sú uvedení EETS poskytovatelia, ktorí majú s NDS uzavretú zmluvu o budúcej zmluve o poskytovaní EETS.

 

Názov
spoločnosti
Registrovaný
Prijatá
žiadosť
Zmluva o budúcej zmluve
Testovanie
Akreditácia

Telepass S.p.A*

OK (IT) áno podpísaná nezahájené neakreditovaný
Toll4Europe GmbH* OK (GER)

áno

podpísaná  nezahájené neakreditovaný
ITIS Holding a.s.**          
W.A.G. Payment Solutions a.g.* OK (CZ) áno

podpísaná 

nezahájené neakreditovaný
 
* zverejnené so súhlasom
** TSP nesúhlasí so zverejnením

INFORMÁCIE O OBLASTI EETS V SR

Zákon 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/520 zo dňa 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii.

 

Vykonávajúce nariadenie Komisie EÚ 2020/204 zo dňa 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES.

 

Delegované nariadenie Komisie EÚ 2020/203 zo dňa 28. novembra 2019 o klasifikácii vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány.

PREHĽAD O OBLASTI EETS

 

Správca výberu mýta realizoval k 18.1.2023 aktualizáciu Prehľadu o oblasti EETS.

 

Aktualizovanú dokumentáciu vo verzii 2.0 je možné si stiahnuť na nižšie uvedených odkazoch, prehľad zmien nájdete tu.

KONTAKT

eets@ndsas.sk

 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY