Výstavba

Prehľad o výstavbe nových úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a iných stavieb.

D1
Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
05/06/2017 Stavba, ktorá je súčasťou severného ťahu diaľnice D1, po dobudovaní ušetrí motor...
D1
Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala
05/06/2017 Stavba diaľničného ťahu D1 vytvára nevyhnutné prepojenie Žiliny a Martina. Vybud...
D1
Hubová - Ivachnová
05/06/2017 Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 15 kilometrov, ktorá vytvorí obchvat mesta...
D1
Prešov, západ - Prešov, juh
05/06/2017 Diaľnica D1 bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Navrhovaná trasa diaľnice...
D1
Budimír - Bidovce
05/06/2017 Stavba diaľničného obchvatu Košíc prispeje k lepšiemu a bezpečnejšiemu dopravném...
D3
Žilina, Strážov - Žilina, Brodno
05/06/2017 Diaľničný obchvat Žiliny je pokračovaním skladačky ťahu D3 smerom k poľským hran...
D3
Čadca, Bukov - Svrčinovec
05/06/2017 Vybudovanie kysuckej časti diaľnice D3 prinesie pre Čadcu a okolité obce bezpečn...
Iné stavby
D1 križovatka Triblavina
20/03/2017 Stavba mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 (km 18,080) v úseku Br...
Iné stavby
D1 križovatka Blatné
07/02/2017 Stavba predstavuje prestavbu pôvodnej križovatky Blatné na diaľnici D1 v úseku S...
Iné stavby
D1 križovatka Prešov, Západ
08/02/2017 Dobudovanie existujúcej križovatky Prešov, Západ s plnohodnotným pripojením na d...
Iné stavby
R1 križovatka Sielnica
27/02/2017 Stavba predstavuje vybudovanie pripájacích a odbočovacích pruhov na existujúcej...
Iné stavby
R1 protihluková stena Vlčkovce
07/02/2017 Stavba protihlukovej steny na rýchlostnej ceste R1 pozdĺž obytnej zástavby obcí...