D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4

Mostný objekt na diaľnici D1 prepojí úseky diaľnice D4 Jarovce - Ivanka, sever a D4 Ivanka, sever - Rača. Nový diaľničný most musí vyhovovať existujúcemu stavu diaľnice D1 bez dopadu na jej niveletu a zároveň bude musieť reflektovať požiadavky na plánovanú rekonštrukciu D1 a jej rozširovanie.

 

 

SITUÁCIA STAVBY

 

 

 

POPIS STAVBY

Mostný objekt zabezpečuje prevedenie diaľnice D1 nad diaľnicou D4. Z dispozičného a statického hľadiska ide o dvojpoľovú rámovú konštrukciu. Premostenie je riešené dvomi samostatnými mostami (ľavý most a pravý most), každý pre jeden dopravný smer diaľnice.

 

Výstavba mostu prebieha pri minimálnych dopravných obmedzeniach na D1. Je rozdelená do 6 hlavných fáz tak, aby počas celej doby výstavby sme obmedzili dopravu v čo najnižšej miere. Premávka je preto vedená v 2 jazdných pruhoch pre každý smer.

 

 

dĺžka stavby

34 M

 

 

 

 

ÚDAJE O STAVBE

Financovanie stavby:   štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 01/2020
Zmluvné ukončenie výstavby: 01/2021

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.
Stavebný dozor:  INFRAM

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY