Hubová - Ivachnová

Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 14,92 kilometra, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, až 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.

D1 Hubová - Ivachnová

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 288 790 981,21 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

SITUÁCIA STAVBY

Mapa stavby D1 Hubová - Ivachnová

 

 

Popis stavby

Stavba priamo nadväzuje na pripravovaný predchádzajúci úsek D1 Turany – Hubová v smere na Martin. Nový úsek diaľnice D1 začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej budú oba úseky diaľnice napojené na jestvujúcu cestu I/18. Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a obcou Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková a opätovne križuje rieku Váh. Po viac ako pätnásti kilometroch sa nový úsek diaľnice na svojom konci plynule napojí na sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova.

 

 

 

dĺžka stavby

14 920 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 12/2013
Ukončenie výstavby: 12/2023

Zhotoviteľ: OHL ŽS, a.s., Váhostav – SK, a.s.
Stavebný dozor: URS Polska Sp. z.o.o.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY