Kriváň - Mýtna

Motoristi po dostavbe získajú bezpečné diaľničné spojenie z Bratislavy až po Lučenec s výnimkou úseku Zvolen, západ – Zvolen, východ. Moderná, kapacitne vyhovujúca štvorprúdovka prevezme tranzitnú dopravu z okolitých obcí a odľahčí aj cestu prvej triedy. R2 je vedená v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského Rudohoria, Poľany a Javoria.

R2 Kriváň - Mýtna

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 233 832 735,20 €

 

SITUÁCIA STAVBY

 

Popis stavby

Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň. Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude 5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Táto estakáda je situovaná vo výške 15 - 45 m ponad trasu cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby.

 

 

 

dĺžka stavby

9 104 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 03/2020
Zmluvné ukončenie výstavby: 06/2025

Zhotoviteľ: Doprastav a.s., Strabag s.r.o., Eurovia SK a.s., Eurovia CS a.s.
Stavebný dozor: interný

 

 

 

 

VIZUALIZÁCIE