Prešov, západ - Prešov, juh

Diaľnica D1 bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Navrhovaná trasa diaľnice prechádza tunelom v celkovej dĺžke 2,2 km a na komunikačný systém je napojená v dvoch mimoúrovňových križovatkách. Funkciou nového 7,87 km dlhého diaľničného úseku bude zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného napojenia s najvyššou úrovňou komfortu.

logo Európskej únie pre OPII

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Výška poskytnutého NFP: 267,26 mil. €

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eufondy.sk

 

 

Situácia stavby

Mapa stavby Prešov, západ - Prešov, juh

 

 

Popis stavby

Diaľnica D1 bude tvoriť západný obchvat mesta Prešov. Navrhovaná trasa diaľnice prechádza tunelom v celkovej dĺžke 2,2 km a na komunikačný systém je napojená v dvoch mimoúrovňových križovatkách. Funkciou nového 7,87 km dlhého diaľničného úseku bude zabezpečenie bezpečného, kapacitného a rýchleho cestného napojenia s najvyššou úrovňou komfortu.

 

 

 

dĺžka stavby

7 870 m

 

 

 

údaje o stavbe

Financovanie: fondy EÚ a štátny rozpočet

Zmluvný začiatok výstavby: 06/2017
Zmluvné ukončenie výstavby: 06/2021

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., Doprastav, a.s., Metrostav, a.s.
Stavebný dozor: AE Dozoring, s.r.o., BUNG Slovensko, s.r.o., INFRAM SK s.r.o.

 

 

 

 

FOTOGALÉRIA Z VÝSTAVBY