Hľadať: Národná diaľničná spoločnosť

62 výsledkov pre hľadaný výraz

Kontakt pre médiá

03/04/2017

Kontakt pre zástupcov médií, preto nás neváhajte osloviť s akoukoľvek novinárskou otázkou.

Logo na stiahnutie

23/01/2017

Logo Národnej diaľničnej spoločnosti na stiahnutie a podmienky jeho používania.

Elektronické mýto

10/02/2017

Kompletný prehľad o elektronickom mýte pre vašu ľahkú orientáciu.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

11/10/2017

Praktické informácie o postupe a spôsobe podania oznámenia/podnetu a rovnako si Vás aj dovoľujeme informovať o potenciálnych následkoch podávania nepravdivých oznámení/podaní.

NDS bude pri verejnom obstarávaní komunikovať elektronicky

29/10/2018

Národná diaľničná spoločnosť bude od 19.10. 2018 ako verejný obstarávateľ používať pri nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek na plnú elektronickú komunikáciu systém JOSEPHINE. Ide o povinnosť vyplývajúcu z § 20 zákona  č. 343/2015 Z.z....

Most na D1 v križovatke pri Liptovskom Hrádku postavíme nanovo

05/10/2018

Národná diaľničná spoločnosť pristúpi z dôvodu zaistenia bezpečnosti k zbúraniu ľavého mosta na D1 v križovatke pri Liptovskom Hrádku. Výsledky diagnostického posudku, ktorý sme si dali vypracovať ukázali, že betón nosnej konštrukcie je na hranici životno...

Zamestnanci NDS darovali knihy onkologickým pacientom

26/09/2018

Zamestnanci Národnej diaľničnej spoločnosti sa spojili pre dobrú vec. Národnému onkologickému ústavu darovali takmer 300 kníh. Národná diaľničná spoločnosť zorganizovala pre svojich zamestnancov aktivitu s názvom " Vymeň svoju starú knihu", súčasťou ktore...

Medzinárodný projekt má chrániť zvieratá pred zrážkami na cestách

05/09/2018

NDS sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúc...