Hľadať: obchodná verejná súťaž

3 výsledkov pre hľadaný výraz

Obchodnú verejnú súťaž

12/07/2018

uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na pravostrannom diaľničnom odpočívadle

Obchodná verejná súťaž odpočívadlo Dubnica

12/07/2018

najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle - Dubnica

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.