Hľadať: obchodná verejná súťaž

4 výsledkov pre hľadaný výraz

Obchodná verejná súťaž odpočívadlo Dubnica

15/03/2018

najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle - Dubnica

Demontované oceľové zvodidlá

15/03/2018

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 27.3.2018

Predaj pozemkov a mechanizmov

27/02/2018

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 03.04.2018.

Obchodná verejná súťaž

27/01/2017

Vyhlásené obchodné verejné súťaže na základe § 281 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Obchodná verejná súťaž má svoje podmienky a časový harmonogram.